ONS DOEL

We willen organisaties, teams en individuen ondersteunen in hun proces, groei en ontwikkeling. kracht van binnenuit (KI) We willen onze ervaring en persoonlijke talenten graag inzetten om anderen te begeleiden in het (her-)ontdekken van de kracht en het volle potentieel dat in ieder aanwezig is. Hierdoor kunnen op een effectieve en voldoeninggevende manier bewuste keuzes gemaakt worden. We willen versterken wie je écht bent en een context helpen creëren waarbinnen dit tot uiting kan komen. bewust in verbinding Door te ontdekken wat jou motiveert, hoe je “geprogrammeerd” bent en wat jouw talenten en noden zijn, kom je tot verbinding met jezelf en tot persoonlijke groei. Wanneer je jouw waarden, talenten en inzet ook kan verbinden met het ruimer geheel en doel van de organisatie, dan kan die ontwikkeling zorgen voor bevlogenheid op korte, maar ook lange termijn. We streven hierbij naar een goeie balans tussen de eigen beleving (flow), de samenwerking binnen het team en de werking van de organisatie. krachtgerichte en waarderende aanpak Ons begeleidingswerk is vooral gebaseerd op de waarderende benadering (appreciative inquiry), het oplossingsgericht werken, het krachtgericht coachen en de positieve psychologie. We vinden het belangrijk dat we vooral de focus leggen op wat wél werkt en goed voelt, eerder dan op problemen of frustraties. Op deze manier komt de focus te liggen op de sterktes en hefbomen vanuit het individu, het team en de organisatie. We willen uitdagingen zien als groeikansen om zo te komen tot een effectieve, maar ook aangename en motiverende werkcontext.

OVER ONS

1

Jo Thijs

BUSINESS ANALYST kwantitatieve analyse en procesbegeleiding INZICHT SNel inzicht in mensen, cijfers en processen. door mijn Helicopterview beperk ik me niet tot analyseren en oplossen, maar denk ik ook graag na over IMPACT EN gevolgen. INTERESSE Ik volg en herken ontwikkelingen en trends, zowel binnen eigen vakgebied als daarbuiten en interpreteer en vertaal deze graag naar andere werksituaties om zo anderen te ondersteunen in hun keuzes en acties.

Annelies Maes

BEDRIJFSPSYCHOLOGE kwalitatieve analyse, coaching en training BEZIELING Ik wil leven met hart en ziel, zowel professioneel als in mijn persoonlijk leven. Hierdoor ben ik zeer betrokken, actiegericht en gedreven. VERBINDING Ik geloof in het mooie en de kracht in ieder mens, waardoor ik iedereen benader op een individuele, open en persoonlijke manier. Het (leren) verbinden met anderen versterkt dit gevoel. HARMONIE Het vinden van evenwicht en het loslaten van dualiteiten (goed-slecht / gedrevenheid-rust) geeft een enorme kracht en voldoening.

AANBOD

2
3
0474 29 89 42
Kivief bvba Vlaanderdal 1 bus 1 9630 Zwalm (St-Maria-Latem)
info@kivief.be
CONTACT
BE0714 934 936
NAVIGATIE
Ask yourself what is really important and then have the courage to build your life around the answer