OPLOSSINGSGERICHT WERKEN? GEEN PROBLEEM!

DOELGROEP

Voor

iedereen

(medewerker

of

leidinggevende)

die

op

een

positieve

en

oplossingsgerichte

manier

zijn

werksituatie

wil

benaderen.

AANPAK

We

willen

binnen

onze

opleidingen

vooral

inzetten

op

ervaringsgericht

leren

(d.m.v.

concrete

praktijkvoorbeelden,

eigen

ervaring,

groepsgesprekken,

…).

Door

naast

het

aanbieden

van

een

ondersteunend

kader

ook

actief

aan

de

slag

te

gaan,

willen

we

een

mooi

evenwicht

aanbieden

tussen

theorie

en

praktijk.

We

kiezen

ervoor

in

kleinere

groepen

(6

-

12

deelnemers)

te

werken,

zodat

er voldoende interactie en oefenruimte kan gegarandeerd worden.

BEGELEIDING

Annelies

Maes

is

van

opleiding

licentiate

in

de

psychologie

(optie

bedrijfspsychologie

en

personeelsbeleid).

Vanuit

haar

ervaring

binnen

HR,

als

preventieadviseur

psychosociale

aspecten

en

als

stafmedewerker

startte

ze

in

2013 haar zelfstandige activiteit als consultant – coach en trainer.

Binnen

Kivief

biedt

ze

voor

bedrijven

analyse,

coaching

en

training

aan.

Ze

is

coördinator

van

het

loopbaancentrum

Sparkle

en

is

zelf

ook

erkend

loopbaancoach en perfectionismecoach.

Ze

is

coördinator

van

Kivief

-

waar

via

diverse

activiteiten,

workshops

en

opleidingen- geluk, groei en ontwikkeling een plek krijgen.

Haar

begeleidingsstijl

is

resultaats-

en

doelgericht,

waarderend,

verbindend,

betrokken en bezield.

PRIJS

De kostprijs van dit opleidingstraject kost in open aanbod 200€ (excl. BTW) per deelnemer.

De

opleiding

komt

in

aanmerking

voor

tussenkomst

van

KMO-Portefeuille

(waardoor

je

30

%

van

de

bovenvermelde

opleidingskost

kan

terugkrijgen).

Wil

je

een

woordje

uitleg

of

begeleiding

rond

het

gebruik

van

de

KMO-Portefeuille,

neem

dan

gerust contact op via admin@kivief.be.

Deze

opleiding

kan

ook

in-company

worden

georganiseerd.

De

prijs

is

afhankelijk

van

het

aantal

deelnemers

(max

16

deelnemers).

Inbegrepen:

Cursusmateriaal

Koffie, thee, water en fruit / koekjes (tijdens de pauze)

Broodjeslunch

DATA en LOCATIE

DOEL OPLEIDINGSTRAJECT

Stel

je

voor

dat

je

een

moeilijke

situatie

kan

benaderen

op

een

manier

die

motiveert,

energie

geeft

en

jezelf

aan

het

stuur

zet

op

je pad naar verandering.

We

hebben

vaak

veel

ervaring

in

het

nadenken

en

analyseren

van

een

probleem:

de

oorzaak,

de

gevolgen,

de

alternatieve

pistes

die

we

misschien

beter

hadden

kunnen

nemen

en

hoe

anderen

het

wellicht

(beter?)

hadden

aangepakt.

Ook

al

geeft

dit

denken

wellicht bruikbare informatie, het brengt ons vaak niet dichter bij ons doel of oplossing en maakt ons weinig tot nooit echt blij.

Oplossingsgericht

werken

ondersteunt

het

proces

van

verandering

en

ontwikkeling

op

een

aangename,

positieve,

maar

ook

krachtige

manier.

De

focus

ligt

hierbij

op:

de

gewenste

situatie

(waar

wil

je

naartoe?),

de

succeservaringen

in

het

verleden

(wanneer

lukte

het

wel?),

talenten,

kwaliteiten,

kansen

en

mogelijkheden

(in

de

context,

maar

vooral

in

de

persoon

zelf),

op

successen (en niet op analyses van het probleem), op kleine stappen (en niet op het overwinnen van een grote “berg”).

‘Voor elk probleem zijn er meestal meerdere oplossingen.’

‘Is er écht geen oplossing, dan is het “probleem” wellicht een “beperking” en dan is aanvaarden wellicht een goede oplossing.’

‘Het vinden van oplossingen is plezanter dan het analyseren van problemen.’

‘Wat je aandacht geeft groeit.’

Ga je akkoord met deze quotes of ben je erdoor geprikkeld; dan is dit oplossingsgericht werken misschien wel jouw “ding”.

Kivief bv Vlaanderdal 1 bus 1 9630 Zwalm (St-Maria-Latem)
CONTACT
BE0714 934 936
NAVIGATIE

Hoe motiverende stappen zetten naar verandering?

INHOUD

Basisprincipes van het oplossingsgericht denkkader

we bespreken samen de basisprincipes van deze oplossingsgerichte aanpak en het belang van “de juiste taal”

Praktische tools en handvaten

we ontdekken samen een waaier aan verschillende tools en methodieken

Zelf oplossingsgericht aan de slag

we staan stil bij het eigen proces en hoe we daar op een oplossingsgerichte manier concrete stappen kunnen in zetten.

LOCATIE: deze opleiding kan in company (binnen de eigen organisatie) worden georganiseerd of er kan gebruik

gemaakt worden van onze eigen opleidingsruimte in Zottegem (Meersstraat 13)

De locatie is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en er is gratis parkeergelegenheid in de onmiddellijke

omgeving.

Deze opleiding wordt voorlopig enkel

op afroep

georganiseerd.

Neem gerust contact op voor verdere afstemming via

info@kivief.be