DOEL

VAN PERFECTIONISME NAAR BURN-OUT

Hoe signalen (h)erkennen bij medewerkers en collega’s?

Ons

doel

is

om

mensen,

teams

en

organisaties

bij

hun

volle

potentieel

of

hun

“Sparkle”

te

brengen.

Onze

aanpak

steunt

op

3

pijlers:

analyse, coaching

en

training

. Bij elk van deze 3 staan verbinding, duurzaamheid en werkplezier centraal.

De realiteit – enkele cijfers Perfectionisme en de gevolgen ervan vormen voor veel bedrijven verborgen kosten waar men vaak niet van bewust is. Perfectionisme zorgt immers voor tijds- en kwaliteitsverlies, terwijl je misschien net het tegenovergestelde zou denken. De negatieve gevolgen van perfectionisme (zoals bijv. uitstelgedrag, faalangst, overdreven niet haalbare kwaliteitseisen, het vele piekeren etc.) zorgen er immers voor dat de efficiëntie en effectiviteit van medewerkers met dit patroon duidelijk minder zijn dan ze graag zelf voor ogen hebben of de organisatie nodig heeft. Onderzoek maar vooral onze dagdagelijkse realiteit als perfectionismecoaches / loopbaancoaches- toont duidelijk aan dat de permanente stress die door perfectionisme veroorzaakt wordt, zo goed als altijd de directe aanleiding is van burn-out en tal van andere ziektebeelden. Uit recent onderzoek blijkt dat de gemiddelde verzuimduur van een werknemer met burn-out 189 dagen bedraagt. Voor een hoger opgeleide werknemer komt de kost hiervoor al snel neer op 90.000 €. Terwijl het preventief begeleiden van een werknemer risico loopt op burn-out, meestal rond de 5% van deze kosten bedraagt.

DOELGROEP

Voor

elke

leidinggevende

of

verantwoordelijke

die

op

een

positieve

en

verbindende

manier

perfectionisme

en

burn-out

bespreekbaar

wil

maken

en

constructief

benaderen.

Voor

zaakvoerders,

leidinggevenden,

HR

verantwoordelijken,

interne

loopbaanbegeleiders, teamverantwoordelijken, …

INHOUD

(h)erkennen van perfectionisme

Filters ontwikkelen en verfijnen om perfectionisme te detecteren.

Je

leert

erg

praktische

zaken

waar

je

kan

op

letten

in

het

begeleiden

van

medewerkers

met

dit

patroon.

Wat

zijn

de

behoeften van mijn medewerker en hoe kan ik zorgzaam betrokkenheid behouden?

Je

krijgt

een

methodiek

aangereikt

die

je

toelaat

op

een

constructieve

manier

in

gesprek

te

gaan

met

je

medewerkers

die

last

hebben van dit patroon.

Mijn rol als leidinggevende

Herken

ik

perfectionisme

bij

mezelf

als

leidinggevende

?

En

op

welke

manier

bepaalt

dat

mijn

denken

en

doen

als

leidinggevende ?

Wat

doet

mijn

gedrag

als

leidinggevende

(met

of

zonder

dit

patroon)

met

mijn

medewerkers

die

last

hebben

van

perfectionisme ?

Op welke manier kan ik een ondersteunende rol opnemen ? En welke verwachtingen kan ik hebben en hoe best formuleren?

Hoe kan ik tonen dat zelfzorg belangrijk is en een kracht kan zijn bij het bereiken van de bedrijfsdoelen ?

Perfectionisme en de link met burn-out

Wat is burn-out eigenlijk ?

Kan iedereen burn-out krijgen ?

De gevolgen van burn-out

Wat kan je als organisatie doen wanneer iemand in burn-out is ?

Hoe kan je leren uit ervaringen en samen oplossingsgericht kijken naar de toekomst?

AANPAK

We

willen

binnen

onze

opleidingen

vooral

inzetten

op

ervaringsgericht

leren

(d.m.v.

concrete

praktijkvoorbeelden,

eigen

ervaring,

groepsgesprekken,

…).

Door

naast

het

aanbieden

van

een

ondersteunend

kader

ook

actief

aan

de

slag

te

gaan,

willen

we

een

mooi

evenwicht

aanbieden

tussen

theorie

en

praktijk.

We

kiezen

ervoor

in

kleinere

groepen

(6

-

16

deelnemers)

te

werken,

zodat

er voldoende interactie en oefenruimte kan gegarandeerd worden.

BEGELEIDING

Annelies

Maes

is

van

opleiding

licentiate

in

de

psychologie

(optie

bedrijfspsychologie

en

personeelsbeleid).

Vanuit

haar

ervaring

binnen

HR,

als

preventieadviseur

psychosociale

aspecten

en

als

stafmedewerker

startte

ze

in

2013 haar zelfstandige activiteit als consultant – coach en trainer.

Binnen

Kivief

biedt

ze

voor

bedrijven

analyse,

coaching

en

training

aan.

Ze

is

coördinator

van

het

loopbaancentrum

Sparkle

en

is

zelf

ook

erkend

loopbaancoach en perfectionismecoach.

Ze

is

coördinator

van

Kivief

-

waar

via

diverse

activiteiten,

workshops

en

opleidingen- geluk, groei en ontwikkeling een plek krijgen.

Haar

begeleidingsstijl

is

resultaats-

en

doelgericht,

waarderend,

verbindend,

betrokken en bezield.

PRIJS

De kostprijs van dit opleidingstraject kost in open aanbod 250€ (excl. BTW) per deelnemer.

De

opleiding

komt

in

aanmerking

voor

tussenkomst

van

KMO-Portefeuille

(waardoor

je

30

%

van

de

bovenvermelde

opleidingskost

kan

terugkrijgen).

Wil

je

een

woordje

uitleg

of

begeleiding

rond

het

gebruik

van

de

KMO-Portefeuille,

neem

dan

gerust contact op via admin@kivief.be.

Deze

opleiding

kan

ook

in-company

worden

georganiseerd.

De

prijs

is

afhankelijk

van

het

aantal

deelnemers

(max

16

deelnemers).

Inbegrepen:

Cursusmateriaal

Koffie, thee, water en fruit / koekjes (tijdens de pauze)

Broodjeslunch

DATA en LOCATIE

DOEL OPLEIDINGSTRAJECT

Tijdens de opleiding staan we stil bij:

Het

ontstaan

en

de

verschillende

symptomen

van

perfectionisme

(toegelicht

met

voorbeelden

uit

zowel

professionele

als

privécontext).

De link tussen perfectionisme en lichamelijke klachten, waaronder burn-out.

De gevolgen van perfectionisme op de werkvloer.

Het

doel

van

deze

opleiding

is

bewustwording

te

doen

ontstaan

rond

de

(negatieve)

effecten

van

dit

patroon

en

de

deelnemers

filters

aan

te

reiken,

waardoor

ze

het

patroon

kunnen

herkennen

bij

zichzelf,

hun

medewerkers

en

collega’s.

Tenslotte

willen

we

ook

tools

en

kaders

meegeven

om

hier

op

een

ondersteunende

en

constructieve

manier

mee

om

te

gaan.

We

streven

hierbij

naar

een

goeie

balans

tussen

de

beleving

van

de

medewerker,

de

samenwerking

binnen

het

team

en

de

werking

van

de

organisatie.

Toby

De

Blauwer

is

van

opleiding

licentiaat

in

de

psychologie

(optie

klinische

psychologie).

Hij

is

meer

dan

20

jaar

werkzaam

binnen

de

sociale

sector

(binnen

de

geestelijke

gezondheidszorg

en

als

stafmedewerker

in

een

voorziening

voor

volwassenen

met

een

verstandelijke

beperking).

Daarnaast

werkt

hij

momenteel

als

zelfstandig

psycholoog

(opleiding

integratief

psychotherapeut)

en

perfectionismecoach.

Binnen

Kivief

verzorgt

hij

als

externe

trainer

opleidingen

voor

bedrijven

en

particulieren.

Daarnaast

is

hij

erkend

loopbaancoach

bij

Sparkle

loopbaancoaching. Zijn begeleidingsstijl is samen te vatten in volgende quote:

“Kwetsbaarheid als kans, veerkracht als motor en verlangen als drijfveer tot groei.”

Kivief bv Vlaanderdal 1 bus 1 9630 Zwalm (St-Maria-Latem)
CONTACT
BE0714 934 936
NAVIGATIE
Kivief bv Vlaanderdal 1 bus 1 9630 Zwalm (St-Maria-Latem)
CONTACT
BE0714 934 936
NAVIGATIE
Erkenningsnummer als dienstverlener DV.O240066
www.sparkle-loopbaancoaching.be

LOCATIE: deze opleiding kan in company (binnen de eigen organisatie) worden georganiseerd of er kan gebruik

gemaakt worden van onze eigen opleidingsruimte in Zottegem (Meersstraat 13)

De locatie is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en er is gratis parkeergelegenheid in de onmiddellijke

omgeving.

Deze opleiding wordt voorlopig enkel

op afroep

georganiseerd.

Neem gerust contact op voor verdere afstemming via

info@kivief.be